NIVELUL VENITURILOR PE TRIMESTRUL I

0
399

Venitul mediu total în trimestrul I a fost de 3250 de lei pe gospodărie și 1233 pe persoană fizică. Cheltuielile totale au fost 2761 pe gopspodărie și 1048 pe persoană, adică aproximativ 85% din valoarea veniturilor.

Veniturile băneşti au fost, în medie, de 2849 lei lunar pe gospodărie (1081 lei pe persoană), iar veniturile în natură de 401 lei lunar pe gospodărie (152 lei pe persoană).

Venitul total cuprinde veniturile băneşti și veniturile în natură (evaluate în lei). Veniturile băneşti reprezintă ansamblul încasărilor băneşti provenite din diferite surse de provenienţă pentru care nu există obligaţia de restituire (exclusiv sumele retrase de la CEC Bank, alte bănci şi instituţii similare, împrumuturile şi creditele primite).

Venitul în natură (evaluat în lei) cuprinde contravaloarea consumului uman şi furajer de produse alimentare şi nealimentare provenite din resursele proprii ale gospodăriei (din producţie, din stocuri, din muncă, primite în dar etc.), dar și contravaloarea veniturilor în natură obţinute de salariaţi şi beneficiarii de prestaţii sociale (evaluate la preţul de vânzare al zilei).

http://www.insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/abf_tr1r17.pdf

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here