ROMÂNIA ÎN TOPUL INEFICIENȚEI

0
363

România are unul dintre cele mai mici niveluri ale productivității resurselor (domestic material consumption – DMC) din Uniunea Europeană. Conform EUROSTAT, conceptul de productivitate a resurselor se referă la raportul dintre consumul intern de materii prime și Produsul Intern Brut.

Țara noastră produce 0,70 EUR/kg materii prime, în condițiile în care media Uniunii Europene este de 2,07 EUR/kg. Cele mai eficiente țări din punctul de vedere al productivității resurselor sunt Italia (3.98 €/kg), Olanda (3.96 €/kg) și Luxemburg (3.65 €/kg).

Productivitatea resurselor (domestic material consumption – DMC) a crescut în UE cu 41% din anul 2000 pînâ în 2016. Nivelul DMC este infuențat de resursele naturale de materii prime ale fiecărui stat, diversitatea productiei industriale, sursele de energie disponibile, nivelul consumului și ponderea serviciilor în economie.

http://ec.europa.eu/eurostat/web/products-eurostat-news/-/DDN-20170704-1?inheritRedirect=true&redirect=%2Feurostat%2Fweb%2Fmain%2Fhome

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here